Kundekontroll

 

Denne siden er for deg som skal legitimere deg overfor Numero Consultants AS.

 

Dersom du innehar en rolle eller relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss, kan lenken under brukes. Dette gjelder også dersom du er ny i rollen som representant for et selskap som allerede har et kundeforhold med oss. 

 

Som autorisert regnskapsførerselskap er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss oppdrag for nye kunder, i tillegg til ved endringer i roller for eksisterende kundeforhold. Dette er et krav i henhold til hvitvaskingslovverket. 

 

Kontrollen innebærer registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, legitimering av foretakets berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere, i tillegg til om representanten er en politisk eksponert person "PEP". 

 

Dersom du har elektronisk ID, anbefaler vi at du signerer med denne for å legitimere deg. Dersom du ikke har dette, kan du møte opp på kontoret vårt i Tollbugata 8, 6002 Ålesund. Gyldig pass, førerkort og bankkort med bilde regnes som gyldig legitimasjon. 

 

Gå til kundekontroll

Publisert med Visto CMS