Våre ansatte

På kontoret i Ålesund er vi syv ansatte. Navn og kontaktinformasjon til hver enkelt finner du under. 

 

Torbjørn M. Slettedal

Daglig leder og autorisert regnskapsfører

Telefon: 701 61 032

e-post: torbjorn.slettedal@numero.no

 

Wenche Giskeødegård

Autorisert regnskapsfører

Telefon: 970 75 391

e-post: wenche.giskeodegard@numero.no

 

Asbjørn Bjørdal

Autorisert regnskapsfører

Telefon: 701 61 031

e-post: asbjorn@numero.no

 

Yvonne Johannessen

Autorisert regnskapsfører

Telefon: 469 69 503

e-post: yvonne@numero.no

 

Emma Hoff

Regnskapsfører

Telefon: 701 61 033

e-post: emma@numero.no

 

Randi Aarseth

Regnskapsfører

Telefon: 701 61 034

e-post: randi.aarseth@numero.no

 

Pål-André Slyngstad

Senior regnskap-, skatt-, og rådgivningskonsulent

Telefon: 701 61 037

e-post: paal-andre@numero.no

Publisert med Visto CMS